zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Abelcet 5 mg/ml, concentraat voor suspensie voor infusie

Registratienummer

RVG 20805

Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMFOTERICINE B

Hulpstof(fen)

L-ALPHA-DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE (RI)
L-ALPHA-DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLGLYCEROL ( AS SODIUM AMMONIUM SALT) (RI)
NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)