zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

APO-go PEN 10 mg/ml oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 108873

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

APOMORFINEHYDROCHLORIDEHEMIHYDRAAT
SAMENSTELLING
APOMORFINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)