zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

APO-go Ampullen 10 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Registratienummer

RVG 21892

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

APOMORFINEHYDROCHLORIDEHEMIHYDRAAT

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)