zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

A. Vogel Thuja ø

Registratienummer

RVH 85430

Farmaceutische vorm

Oplossing voor cutaan gebruik

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

THUJA OCCIDENTALIS

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)