zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

A. Vogel Creme Arnicaforce, creme

Registratienummer

RVH 85375

Farmaceutische vorm

Crème

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Algemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 6 september 2007]

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ARNICA MONTANA
CHAMOMILLA
SYMPHYTUM OFFICINALE

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)