zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Ziekte Van Bang

Inhoud

De ziekte van Bang is een infectieziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door Brucella abortus, een bepaald type bacterie. Kenmerkend is een golvend koortsverloop met relatief lange koortsvrije perioden. Soms gaat de ziekte gepaard met huidverschijnselen.

De mens kan de brucella abortus bacterie binnen krijgen via voedsel, door inademen of via de huid als er wondjes zijn. Dit kan door het nuttigen van ongepasteuriseerde melk(producten) die van geïnfecteerde runderen afkomstig zijn, door contact met besmette runderen of door contact met geaborteerde foetussen, placenta's en het vruchtwater van besmette dieren. Overdracht tussen mensen onderling is niet mogelijk, de mens is zelf geen bron van besmetting.

In Nederland zijn risicogroepen:

 • Laboratoriumpersoneel en werknemers die in contact komen met mogelijk besmette dieren of vleeskarkassen uit het buitenland;
 • Reizigers naar enzoötische gebieden die de maatregelen op het gebied van de voedselhygiëne onvoldoende in acht nemen of in contact komen met vruchtwater, placenta?s of rauwe melk(producten) van geïnfecteerde dieren. Er is vooral risico door contact met dieren of verblijven in de onmiddellijke omgeving van dieren. Het is niet uitgesloten dat overdracht kan plaatsvinden door minder intensief contact met dieren.
 • Personen afkomstig uit enzoötische gebieden.

Oorzaak

Brucellose wordt veroorzaakt door een bacterie met de naam Brucella. Er zijn diverse soorten brucella; horend bij verschillende diersoorten. Zo hoort de Brucella melitensis bij schapen en geiten, de Brucella suis bij het varken, de Brucella canis bij de hond en de Brucella abortus, waar de ziekte van Bang door wordt veroorzaakt komt voor het rund.

Van de Brucella-soorten van de landbouwhuisdieren is Brucella melitensis de meest, en Brucella abortus de minst ziekmakende bacterie voor de mens.

De bacterie komt in het lichaam via de beschadigde huid (bij wondjes), via slijmvliezen, via de mond of via de luchtwegen. De mens raakt meestal besmet door contact met besmette dieren, het drinken van rauwe melk of de consumptie van producten die van ongepasteuriseerde melk zijn gemaakt (zoals bijvoorbeeld zachte kazen).

Brucella kan tot zes weken in stof en tot tien weken in grond en water overleven. ?De bacterie is bestand tegen lage (vries)temperaturen. Brucellae daarentegen zijn gevoelig voor de meeste desinfecteringsmiddelen en voor verhitting.

Ziekteverloop

Hoewel de ziekte acuut kan beginnen, is het begin meestal sluipend en wordt gekarakteriseerd door geringe koorts met onderstaande bijverschijnselen:

 • Ochtendzweten;
 • Prikkelbaarheid;
 • Gevoel van zwakte;
 • Extreme moeheid.


Na genezing is men vaak nog lange tijd vermoeid. Mogelijke bijkomende complicaties zijn:

 • Gewrichtsontstekingen;
 • Blaasontsteking;
 • Dyspepsie;
 • Hartaandoeningen;
 • Urineweginfecties.

Voorkomen is beter dan genezen

Adviezen voor reizigers (al dan niet beroepsmatig) naar endemische gebieden:

 • Drink geen rauwe melk en nuttig geen lokaal vervaardigde producten gemaakt van rauwe melk (boter, ijs, kaas);
 • Verhit vlees voldoende voor consumptie;
 • Vermijd het bijwonen van geboortes van dieren waarbij een Brucella-infectie kan vóórkomen;
 • Dek eigen huidwonden af met een waterdichte pleister bij mogelijk contact met besmette dieren of hun mest.


Adviezen voor beroepsmatige reizen waarbij contact met dieren niet te vermijden is:

 • Pas systematisch de relevante hygiëne­maatregelen toe bij contact met po­tentieel besmette dieren en hun mest vastgesteld op basis van de risico-inventarisatie en ?evaluatie.