zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Zenuwaandoening

Inhoud

Het zenuwstelsel bestaat uit drie delen:

 • Het centrale zenuwstelsel (CZS): grote hersenen, kleine hersenen en ruggenmerg;
 • Het perifere zenuwstelsel: Sensibele (gevoels) zenuwen en motorische (bewegings) zenuwen;
 • Het autonome zenuwstelsel: dat deel van het zenuwstelsel dat betrokken is bij een aantal automatische functies zoals spijsvertering, ademhaling, doorbloeding van de huid etc.

Een zenuw is niets anders dan een bundel uitlopers van een heleboel zenuwcellen die zich, in het gebal van motorische zenuwen, bevinden in het ruggenmerg en in het geval van de sensibele zenuwen in de zenuwknoop van de achterwortel van het zenuwstelsel bevinden.

Motorische zenuwen geleiden de impuls vanaf het ruggenmerg naar de spieren, waarin ze zich vertakken. De overdracht van de prikkel naar de spieren vindt plaats in eindplaatjes, waar het vrijkomen van een chemische stof zorg voor het samentrekken van de spier.

Sensibele zenuwen zorgen voor de overdracht van waarnemingen uit de huid, spieren, gewrichten etc. en brengen informatie over temperatuur, pijn, aanraking en de stand van een gewricht naar de zenuwknoop in de achterwortel van het ruggenmerg.

Zenuwbanen vormen de geleiding van het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) naar organen en spieren. Prikkels van binnen- en buitenaf leiden via aanvoerende zenuwbanen tot bewustwording in de hersenen. Vervolgens wordt door een reactie van het brein een prikkel opgewekt, die via de afvoerende zenuwbanen een bepaald effect in het lichaam teweegbrengt.

Een zenuwaandoening kan een probleem betreffen van zowel de aanvoerende als de afvoerende zenuwbanen. Een aandoening aan een zenuw zal zich uiten in klachten die samenhangen met de betreffende zenuw. Een (dodelijke) zenuwaandoening die de laatste tijd enorm veel aandacht heeft gekregen is ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Er zijn enorm veel zenuwaandoeningen en de aandoeningen zijn ook lang niet allemaal dodelijk. Toch zijn er een aantal zenuwaandoeningen die ongeneeslijk zijn.

Perifere neuropathie wordt als term gebruikt om beschadiging van perifere zenuwen zonder aantasting van hersenen en ruggenmerg te beschrijven. Bij geringe beschadiging is er veelal sprake van acute brandende pijn, bij uitgebreide beschadiging kunnen evenwichtsstoornissen, spierzwakte en zelfs verlammingen ontstaan.

Zenuwaandoeningen kunnen primaire zenuwziekten zijn, maar ook ziekten die invloed hebben op de werking van een zenuw. Multipele Sclerose (MS) is een voorbeeld van een primaire aandoening van de zenuwbanen. Ontstekingen en diverse tumoren zijn direct of indirect in een zenuw gelokaliseerd.

Het komt voor dat er slechts één zenuw beschadigd is, zoals bij het carpale-tunnelsyndroom, soms zijn vele zenuwen tegelijkertijd beschadigd, zoals bij het syndroom van Guillain-Barré.

Veelvoorkomende klachten

 • Tintelingen in handen en voeten;
 • Een doof gevoel in dezelfde gebieden;
 • Onvastheid op de benen of coördinatiestoornissen;
 • (Spier)zwakte en pijn van voeten en handen.

Oorzaken

Er zijn veel mogelijke oorzaken van zenuwaandoeningen, voorbeelden zijn:

 • Direct letsel;
 • Continue druk op een zenuw en verwoesting van zenuwen door ziekte of vergiftiging;
 • Suikerziekte;
 • Vitaminegebrek, met name vitamine B12. Bij een gebrek aan vitamine B1 een verhoogde kans op polyneuropathie;
 • Overmatig alcoholgebruik in combinatie met slecht voedingspatroon;
 • Erfelijke aandoeningen.

Diagnose

De huisarts kan door een lichamelijk onderzoek vaststellen welke zenuwen zijn aangetast. Als het niet helemaal duidelijk wordt vastgesteld kan de huisarts een bloedonderzoek doen. Als er vermoeden bestaat dat er een zenuw beklemd zit, kan er een MRI-scan of een CT-scan uitgevoerd worden. Het functioneren van de zenuw kan duidelijk worden met een zenuwgeleidingsonderzoek.