zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Verwaarlozing (baby)

Inhoud

Verwaarlozing van kinderen komt veel voor, maar de problemen worden ernstig onderschat. Van de ruim 40.000 meldingen van kindermishandeling die jaarlijks in Nederland bekend worden, gaat meer dan de helft over verwaarlozing.

Een baby kan niet voor zichzelf zorgen. Een goede verzorging is echter erg belangrijk voor de ontwikkeling van een baby. Verwaarlozing lijdt in de meeste gevallen tot gezondheidsproblemen en ziekte. Als ouders hun baby's niet knuffelen, vrijwel niet tegen ze praten en erg weinig contact met hun kind maken spreekt men van emotionele verwaarlozing. Deze kinderen worden nauwelijks gestimuleerd waardoor het hersenweefsel onvoldoende groeit en ontwikkelt. Als dit soort verwaarlozing zich beperkt tot het eerste levensjaar, kunnen kinderen zich volledig herstellen. Als de verwaarlozing langer doorgaat, kan er blijvende schade worden opgelopen.

Verwaarlozing van een baby treedt dikwijls op onder slechte sociale omstandigheden; een onveilige buurt, slechte huisvesting, psychische problemen van vader en/of moeder, relatieproblemen en verslaving zijn niet in alle gevallen aan de orde maar liggen toch vaak ten grondslag aan verwaarlozing.

Kindermishandeling en verwaarlozing komt in alle lagen van de bevolking voor. Van alle ouders die zich schuldig maken aan een vorm van kindermishandeling of verwaarlozing is circa een derde hoog opgeleid.

Symptomen

Symptomen van verwaarlozing:

 • Slecht groeien;
 • Een in zichzelf teruggetrokken kind;
 • Kinderen gedragen zich angstig en nerveus;
 • Kind vertoont stress;
 • Vermoeidheid;
 • Wondjes, schaafwonden en slecht verzorgd zijn van het kind.


Bij verwaarlozing van de lichamelijke conditie ontstaat een bedreiging voor de gezondheid van het kind.

Welke kinderen lopen risico?

Uit onderzoek blijkt dat er kinderen zijn die een groter risico lopen op psychische mishandeling of emotionele verwaarlozing, zoals:

 • Een 'lastig' kind (zoals een huilbaby of een erg druk kind).
 • Een ongepland kind.
 • Stiefkinderen.
 • Adoptiekinderen.
 • Als er sprake is van slechte woonvoorzieningen, als ouders financiële- of relationele problemen hebben, als een van de ouders of beiden een psychische stoornis, als ouder(s) verslaafd zijn (aan gokken, drugs oid) etc. kan dit ook leiden tot psychische mishandeling of emotionele verwaarlozing.

Wat kun je als omstander doen?

Hulp kan bestaan uit hele kleine dingen:

 • Luisteren naar de verhalen van het kind;
 • Het kind zo nu en dan te eten vragen;
 • Begin nooit zelf over mishandeling of verwaarlozing tegen het kind;
 • Het kind af en toe in een veilige omgeving laten spelen;
 • Contact bevorderen met leeftijdsgenootjes;
 • Nooit veroordelen of kwaad spreken over de ouders tegenover het kind;
 • Een veilige plek bieden als het kind daar behoefte aan heeft;
 • Een troostende schouder bieden.


Als er vermoeden bestaat dat de gezondheid van het kind (psychisch of fysiek) er sterk onder te lijden heeft is het verstandig om (zo nodig anoniem) melding te doen van kindermishandeling bij de daartoe aangewezen instanties.