zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Slokdarm-atresie (aangeboren)

Inhoud

Een slokdarmafsluiting (ofwel oesofagusatresie) is een aangeboren afwijking bij het pasgeboren kind, waarbij de slokdarm niet goed is aangelegd. De aansluiting van de keel naar de maag is daarbij afgesloten (atresie is het afwezig zijn van een normale lichaamsopening).

Symptomen

De meeste pasgeborenen met slokdarmatresie hebben ook een tracheo-oesofageale fistel (fistula oesophagotrachealis), een abnormale verbinding tussen de slokdarm (oesofagus) en de luchtpijp (trachea). De fistel bevindt zich onder de vernauwing in de slokdarm. Ingeslikt voedsel en speeksel komen door de fistel in de longen terecht, met als gevolg hoesten, benauwdheid, ademhalingsmoeilijkheden en mogelijk longontsteking. Voedsel of vocht in de longen kan de zuurstofopname in het bloed belemmeren, wat tot een blauwachtige verkleuring van de huid (cyanose) leidt. Kenmerkend voor slokdarmatresie is dat de pasgeborene hoest en kwijlt na pogingen tot slikken. Veel kinderen met slokdarmatresie en tracheo-oesofageale fistel hebben andere afwijkingen, bijvoorbeeld van het hart.

Oorzaak

Deze aanlegstoornis ontstaat in de eerste zes weken van de ontwikkeling van het ongeboren kind, doordat de splitsing van de latere luchtpijp van de latere slokdarm (die tot dan één kanaal vormen) verkeerd verloopt. In de vierde week van de embryonale ontwikkeling ontwikkelt zich een uitstulping vanuit de voordarm van het embryo. Vanuit deze uitstulping, de laryngeotracheale divertikel, ontstaan:

  • Het strottenhoofd (larynx) met o.a. de stembanden en de schildklier
  • De luchtpijp (trachea)
  • De Longknoppen van waaruit de twee longen ontstaan

Wanneer er een defect ontstaat in de scheiding tussen de uitstulping met de luchtpijp en de slokdarm, kan dit een blind eindigende slokdarm tot gevolg hebben wat vaak geassocieerd is met een zogenaamde tracheo-oesofagale fistel. Het septum (tussenschot) wordt rond dezelfde periode gevormd als die van de longvertakking.

Behandeling

Behandeling gebeurt door middel van een operatie. Het doel van de operatie is om de doorgang van de slokdarm te herstellen en de verbinding tussen slokdarm en luchtpijp op te heffen. De slokdarm kan het beste via de rechterkant van de borstkas worden benaderd omdat aan die kant de grote lichaamsslagader (aorta) niet in de weg zit. De operatie wordt steeds meer met een kijkoperatie (thoracoscopie) verricht.

 
Slokdarm-atresie (aangeboren) linken
Slokdarm-atresie (aangeboren) behandeling
Slokdarm-atresie (aangeboren) behandeling op de kaart
Google leads