zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Sleutelbeenbreuk

Inhoud

De sleutelbeenbreuk is één van de meest voorkomende botbreuken. Het is (gelukkig) bijna altijd een gemakkelijk genezende botbreuk. Er doen zich zelden complicaties voor. De behandeling is eenvoudig; enige weken rust is alles wat nodig is.

Diagnose

Omdat het sleutelbeen door zijn ligging zo makkelijk is te onderzoeken, kan de arts na zijn onderzoek meestal met zekerheid vaststellen of uw sleutelbeen gebroken is. Dit wordt met een röntgenfoto bevestigd.

Behandeling

De behandeling van een sleutelbeenbreuk is in 90% van de gevallen conservatief (= geen operatie). Rust wordt gegeven door middel van een mitella (= draagdoek) of sling.

Bij kinderen
Bij kinderen is er meestal een "greenstick " breuk (= twijgbreuk). Het beenvlies is daarbij nog heel en alleen het bot daarbinnen is gebroken (meestal alleen geknakt). Het dragen van de mitella is maar één tot drie weken nodig. 's Nachts hoeft de mitella niet om. Wanneer het kind weinig of geen last meer heeft, is de mitella niet meer nodig. De functie van schouder en arm herstelt doorgaans binnen enkele weken volledig. Het is verstandig sport en gymnastiek pas 6 weken na het ongeval te hervatten.

Bij volwassenen
Rust bevordert de genezing. Door middel van een mitella is er voldoende rust voor een goede genezing. Indien er een sterk afwijkende stand bestaat, wordt dit in de loop van de eerste week meestal minder. De meeste breuken zullen echter in hun afwijkende stand genezen, wat cosmetisch een links rechts verschil zal geven. Echter het functie herstel is wel goed.

In het algemeen dient een mitella 3 weken te worden gedragen. Tijdens douchen/baden en 's nachts kan de mitella worden afgedaan.

Om verstijving van de schouder te voorkomen moet u zodra het mogelijk is draaioefeningen doen met de schouder. Dat doet u door het bovenlichaam voorover te buigen leunend op de goede arm, zodat de arm in de mitella vrij komt te hangen en u draaiende bewegingen kunt maken met de schouder. Bij deze oefening lijkt het alsof u in een grote pan roert, waarbij u in de loop van de tijd de pan steeds groter 'maakt'. Ook is het verstandig tijdens de gehele periode zo nu en dan de arm uit de mitella te doen en de elleboog even te strekken.

Algemene regel: "luister" naar de pijn. Indien u geen pijnklachten meer heeft, is de mitella niet meer nodig. Alles wat mogelijk is, zonder dat dit pijn veroorzaakt, is toegestaan.

Na 4 tot 6 weken dient de arm weer goed boven het hoofd bewogen te kunnen worden. Indien dit niet lukt is het raadzaam contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Deze kan dan beoordelen of fysiotherapeutische hulp nodig is. Na 6 weken is de breuk zodanig genezen, dat de meeste arbeid weer verricht kan worden.

Zware lichamelijke arbeid, waarbij de schouder veel wordt belast, zal misschien enkele weken langer moeten wachten. Na de genezing van de breuk kan een verdikking van het bot ter plaatse van de breuk zichtbaar blijven. Ook kan de schouder wat verkort zijn, omdat het sleutelbeen door de breuk korter is geworden. Op de functie van de schouder heeft dat doorgaans geen enkel invloed.

Eventuele operatie

Slechts in uitzonderingsgevallen is er een indicatie voor een operatie. Een reden voor een operatie kan zijn dat een botstuk door de huid dreigt heen te gaan, of druk geven op onderliggende vaten en zenuwen. Een andere reden kan een niet goed vorderende genezing zijn, of toch ernstige functie beperking door een forse stands verandering. In het algemeen wegen de nadelen van een operatie (ontsierend litteken, infectiekans en faal kans) niet op tegen de voordelen (cosmetische winst door standcorrectie).

Bij een operatie wordt meestal gekozen voor een plaat schroef fixatie.