zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Seksueel misbruik

Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Bijvoorbeeld gedwongen worden iemand seksueel te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden of in een lichaamsopening binnengedrongen worden.

Gedwongen worden betekent soms dat een persoon lichamelijk overweldigd of bedreigd wordt, zoals bij een aanranding of verkrachting. Maar een situatie kan als dwingend worden ervaren wanneer iemand bang of afhankelijk is van een ander.

Hoe nu verder?

Als u onlangs slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik of seksueel geweld adviseren wij u zich (bij voorkeur binnen 72 uur) lichamelijk te laten onderzoeken. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw huisarts. Uw huisarts heeft zwijgplicht en mag dus niks aan de dader of andere mensen in uw omgeving vertellen.

Lichamelijk onderzoek vindt alleen plaats als u daar toestemming voor geeft. Dit onderzoek is belangrijk om:

  • Mogelijke lichamelijke gevolgen van het seksueel misbruik vast te stellen, zoals verwondingen, geslachtsziekte of zwangerschap.
  • Bewijsmateriaal te verzamelen voor wanneer u (later) aangifte wilt doen van het seksueel misbruik.

Neem iemand uit uw omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk, maar als u zwijgt, geeft u de pleger macht over uw leven en kunt u in een isolement raken. Door dat isolement te doorbreken, pakt u een stukje van de regie over uw eigen leven terug.

Gevolgen

De gevolgen van seksueel misbruik op latere leeftijd?
Kinderen die zijn misbruikt, kunnen daar ook op volwassen leeftijd nog gevolgen van ondervinden, vooral als er indertijd niet goed op werd gereageerd. Volwassenen die in hun jeugd als incident te maken kregen met licht misbruik hebben geen grote kans op latere problemen. Volwassenen die in hun jeugd ernstig, langdurig misbruikt zijn kunnen klachten krijgen op vier gebieden:

  • Psychische klachten. De angst die het kind als slachtoffer heeft meege-maakt kan zich later uiten in angsten, paniekreacties, depressiviteit en slaapproblemen. Die reacties treden vooral op in situaties die lijken op de vroegere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, er niet tegen kunnen ergens alleen te zijn en bang te zijn achtervolgd te worden.
  • Relationele problemen. Een kind dat zich gebruikt en verraden voelt door iemand van wie het afhankelijk was, kan op latere leeftijd anderen nog maar moeilijk vertrouwen. Dat gaat gepaard met gevoelens van machteloosheid, onzekerheid, nietswaardigheid en eenzaamheid. Soms kan dat leiden tot problemen bij het opvoeden van de eigen kinderen.
  • Seksuele problemen. Seksuele toenaderingspogingen van de partner roepen meteen onaangename herinneringen op aan het misbruik. Bij sommigen is sprake van afkeer van partners en aanrakingsangst. Eigen kinderen worden heel angstig gemaakt voor mogelijk misbruik.
  • Gezondheidsklachten. Soms ontstaan lichamelijke problemen, zoals hoofdpijn, buikklachten, rugpijn, maagklachten en hyperventilatie, zonder dat daar een aanwijsbare lichamelijke oorzaak voor is.