zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Pijn

Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan. Soms ontstaat pijn echter ook zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak.

Soorten pijn

Het is van groot belang om bij u vast te stellen welke soort pijn u heeft omdat dit gevolgen kan hebben voor de keuze van de behandeling van uw pijn. Uw pijnspecialist zal tijdens uw eerste bezoek bepalen welke soort pijn of combinatie van soorten pijn u heeft om een gerichte behandeling op te kunnen stellen.
De volgende soorten pijn kunnen worden onderscheiden:

  • Nociceptieve Pijn: door weefselschade zoals b.v. bij een verzwikte enkel
  • Neuropathische Pijn: b.v. door een beschadigde zenuw
  • Viscerale Pijn: b.v. door een blindedarmontsteking
  • Vasculaire Pijn: b.v. door een ziekte van de bloedvaten
  • Oncologische Pijn: b.v. door ingroei van een gezwel


Naast bovengenoemde soorten pijn kan pijn ook nog ingedeeld worden in acute en chronische pijn:
Acute pijn is pijn die bijvoorbeeld direct na een verstuikte enkel ontstaat. Als U na 3 maanden nog steeds pijn heeft, dan noemen we dat chronische pijn.

Behandeling van pijn

Probeer na te gaan waar de pijn vandaan komt. Soms is er een duidelijke oorzaak die dringend aandacht of behandeling behoeft. Zoals een wond, een botbreuk of een acute ontsteking.

Is de pijn heftig, houdt hij lang aan, neem hij toe of komt hij steeds terug? Ga dan naar de huisarts. Samen met de huisarts kan bekeken worden wat de oorzaak is en die oorzaak zo mogelijk behandelen.

Het gebruik van pijnstillers
Is het te verwachten dat de pijn overgaat (vanzelf of door behandeling van de oorzaak), dan kunnen pijnstillers helpen deze periode te overbruggen.

Kunt u door de pijn niet meer goed bewegen, werken of slapen? Dan kunnen dat redenen zijn om pijnstillers te gebruiken. Houdt u langdurig pijn of blijft de pijn terugkomen, dan heeft u misschien wel vaker pijnstillers nodig. Overweeg dan ook andere maatregelen te nemen om de pijn te verminderen, zodat u minder (vaak) pijnstillers hoeft te gebruiken.

Een gezonde leefwijze met voldoende afleiding, beweging en ontspanning kan helpen en de behoefte aan pijnstillers verminderen.