zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Parkinson-Dementie

Inhoud

Bij de ziekte van Parkinson sterven hersencellen af die de stof dopamine aanmaken. Dopamine helpt bij het overdragen van signalen tussen verschillende hersendelen en is nodig voor het controleren van de lichaamsbewegingen. Bekende verschijnselen van de ziekte van Parkinson zijn trillende handen, traagheid en verminderde gelaatsuitdrukking. Zie ook Ziekte van Parkinson.

Van elke 3 patiënten met Parkinson ontwikkelt er zeker één dementie. In dat geval spreekt men van Parkinson-Dementie.

Bij Parkinson-Dementie doen zich problemen voor zoals:

  • traagheid in denken en spreken
  • aangetast geheugen.


Dementie bij de ziekte van Parkinson, en de daarbij vaak optredende hallucinaties en waanideeën, hebben een sterk negatieve invloed op de kwaliteit van leven van patiënten en hun partners. Er zijn slechts zeer beperkte mogelijkheden om deze verschijnselen (tijdelijk) te onderdrukken; vaak is opname in een verpleeghuis uiteindelijk noodzakelijk.

Deze vorm van dementie kan optreden in een vergevorderd stadium van de ziekte van Parkinson. Bewegingen en denken gaan heel traag. Ook hebben patiënten moeite met overzicht houden. Het zich kunnen herinneren van informatie die men al lang geleden heeft geleerd, is het grootste probleem. Dit kan worden verbeterd door het gebruik van ezelsbruggetjes. Herhaling is nodig om effectief te leren en om nieuwe informatie te verwerven. Parkinson met dementie tast zowel het korte als de lange termijn geheugenfuncties het meest aan.

Oorzaken

De oorzaak van de ziekte van Parkinson en van Parkinson dementie is onbekend.

Symptomen

In het beginstadium van Parkinson-Dementie is het lastig onderscheid te maken tussen de ziekte van Parkinson en van Parkinson-Dementie, omdat enkele mogelijke symptomen van de ziekte van Parkinson (zoals depressies, slecht concentreren en hallucinaties) de dementie kunnen verbloemen.

Symptomen van Parkinson-Dementie zijn o.a.:

  • Je kunt last hebben van visuele hallucinaties. Dat wil zeggen dat je iets ziet wat er niet echt is.
  • Je hebt last van parkinsonism, verschijnselen kunnen zijn: trillen, stijfheid, langzame bewegingen, een gebogen houding en een schuifelende manier van lopen.
  • Er is een slechte reactie op bepaalde medicijnen die bij hallucinaties of onrust gegeven worden (antipsychotica).

Behandeling

Dementie is een langzaam voortschrijdende aandoening die niet is terug te draaien. Er zijn nog geen medicijnen bekend die de geestelijke achteruitgang kunnen stoppen. Parkinson-Dementie is dan ook niet te genezen. Wel kunnen er medicijnen gegeven worden om de ziekte te vertragen en eventuele symptomen als depressie of onrust te bestrijden. Omdat mensen met de ziekte van Parkinson doorgaans meer en ernstiger bijwerkingen vertonen op het gebruik van antipsychotica moet hier goed op gelet worden.

De verdere behandeling is erop gericht om de patiënt zo lang mogelijk in een zo goed mogelijke conditie te houden, zowel lichamelijk als geestelijk. Voldoende beweging en goede en voldoende voeding en verzorging zijn hierbij erg belangrijk.