zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Parkinson, ziekte van

Inhoud

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening die meestal begint tussen het 50e en 60e levensjaar. De ziekte van Parkinson is een hersenziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven (degenereren). Doordat vooral bepaalde dopamineproducerende neuronen in de substantia nigra degenereren maken de hersenen het stofje dopamine niet meer voldoende aan.

De ziekte van Parkinson is de meest voorkomende oorzaak van het zogenaamde hypokinetisch-rigide syndroom. Andere aandoeningen kunnen dit syndroom ook veroorzaken en worden samen vaak aangeduid als atypische parkinsonismen. De klachten en verschijnselen bij Parkinsonisme kunnen voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden die bij de ziekte van Parkinson betrokken zijn. Echter de beschadiging heeft een andere oorzaak zoals een slechte doorbloeding van de hersenen, gebruik van bepaalde medicijnen of blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving.

Het aantal personen met de ziekte van Parkinson en andere vormen van parkinsonisme wordt op 1 januari 2011 geschat op 28.951, waarvan 16.563 mannen en 12.388 vrouwen. In 2011 kregen naar schatting ruim 3.708 personen een vorm van parkinsonisme.
(Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid)

Oorzaken

Het is nog grotendeels onbekend hoe de ziekte ontstaat en wat de oorzaak is. Waarschijnlijk speelt erfelijkheid een rol: niet-genetische factoren in interactie met genen die de gevoeligheid voor de ziekte bepalen.

Symptomen

Meestal begint de ziekte met algemene klachten die ook bij veel andere ziektes voorkomen:

 • Sneller moe zijn, vermoeidheid
 • Spierpijn
 • Tintelingen in armen of benen


Pas als het tekort aan dopamine meer dan 60 procent is, ontstaan de verschijnselen die kenmerkend zijn voor de ziekte van Parkinson:

 • Traagheid van bewegen
 • Bewegingsarmoede (akinesie of hypokinesie)
 • Stijfheid (rigiditeit)
 • Beven (tremor) of trillen bij rust (rusttremor)

Welke symptomen zich voordoen en de ernst van de klachten kunnen erg variëren per persoon. De klachten kunnen ook in de loop van de dag wisselen. Het ene moment kan iemand gewoon opstaan en lopen, terwijl dat het volgende moment moeizaam gaat.

Wanneer de ziekte een ernstig verloop heeft of vergevorderd is, kunnen ook klachten ontstaan als obstipatie, vaak moeten plassen, overmatig transpireren, slikproblemen en achteruitgang van het geheugen en concentratie. Daarnaast kunnen patiënten met Parkinson depressief raken als gevolg van het tekort aan dopamine, door de medicatie of door de ingrijpende veranderingen.

Behandeling

Er kunnen diverse medicijnen worden voorgeschreven die de symptomen van de ziekte van Parkinson tegen moeten gaan. Doel van medicatie kan zijn:

 • Het versterken van dopamine: L-dopa of dopa.
 • Amantadine: amantadine is een stofje dat de hersenen kunnen omzetten in dopamine. Het medicijn werkt als dopa, maar dan zwakker.
 • Nabootsing van dopamine: dopamineagonisten versterken het effect van dopa, maar hebben minder bijwerkingen.
 • Acetylcholine afzwakken: Anticholinergica kunnen de werking van acetylcholine tegengaan en daarmee hoogstwaarschijnlijk het beven verminderen.

Het is vaak een zoekproces welke combinatie van medicijnen bij de persoon werkt en zo min mogelijk bijwerkingen geeft.

Wanneer ondanks de medicijnen klachten blijven bestaan of wanneer er teveel bijwerkingen zijn, kan opereren een optie zijn. Een operatie kan helpen tegen de klachten, maar genezing is niet mogelijk. Het gebied dat verantwoordelijk is voor de problemen met de spieren wordt uitgeschakeld of wordt blijvend gestimuleerd met behulp van een onderhuis ingebouwde elektronische stimulator.