zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Painful arc syndroom

Inhoud

Bij het Painful Arc Syndroom wordt weefsel dat zich onder het schouderdak bevindt ingeklemd tussen de schouderkop en het schouderdak.Er is sprake van een pijnlijke schouder, waarbij normale beweging beperkt of zelfs onmogelijk is. De pijn wordt voornamelijk gevoeld bij het heffen van de arm.

Painful Arc Syndroom is ook bekend onder de naam Impingement Syndroom, als je het letterlijk zou vertalen (botsing) maar in de meer van toepassing zijnde vertaling van 'inklemming'.

De rotatorcuff bestaat uit 4 spieren die hun oorsprong vinden op de scapula. Deze cuffspieren zorgen voor het opzij bewegen en draaien van de arm. Tevens zorgen zij ervoor dat de kop van de schouder stevig in het gewricht blijft zitten.

Vooral bij veel bovenhands werk en sport is een optimale balans tussen de activiteiten van de schouderspieren belangrijk. Het veel boven de macht werken kan leiden tot vermoeidheid, peesbeschadiging en daardoor een verstoorde balans. Dit heeft gevolgen voor de stabiliteit van de schouder. Langdurige overbelasting kan leiden een ontstekingsreactie van de rotator cuff en uiteindelijk tot inklemming.

Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Een eerste oorzaak kan ontstaan als er structuren onder het schouderdak gaan zwellen of extra ruimte gaan innemen waardoor zij bekneld kunnen raken als de bovenarm geheven wordt.

Een tweede oorzaak kan zijn dat het schouderdak een ongunstige vorm heeft waardoor de ruimte eronder (de subacromiale ruimte) kleiner is en er op die manier dus ook sneller een inklemming ontstaat.

Een derde oorzaak kan gezocht worden in een verkleining van de ruimte onder het schouderdak doordat de humerus te ver naar boven toe verplaatst. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als de 'rotatorcuff' spieren in de schouder niet meer goed functioneren door bijvoorbeeld overbelasting of spierzwakte.

Symptomen

Omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn, zijn de klachten ook niet gelijk. Typische symptomen zijn pijn aan de buitenzijde van de schouder, soms met uitstraling naar de bovenarm en in ernstige gevallen tot in de hand.

Zoals hierboven aangegeven ontstaat de pijn bij het heffen van de arm. Deze pijn wordt gevoeld in het bewegingstraject van 90 graden. Opvallend is dat de pijn die in dit traject optreedt weer verminderd als de arm hoger wordt opgetild. Iemand met last van het Painful Arc Syndroom ervaart tevens pijn bij draaibewegingen van de bovenarm en bij het heffen van de arm met tegenstand.

De aandoening komt vaker voor bij vrouwen en bij mensen die veelvuldig bovenhands werk doen. Veelal in de leeftijdscategorie van 35-60 jaar.

De diagnose wordt gesteld door het typische klachtenpatroon van pijn in de schouder, vooral bij het naar boven bewegen van de arm. Bovenhandse activiteiten zijn pijnlijk en niet lang vol te houden. Soms zijn er knisperingen voelbaar in de schouder bij het bewegen van de arm. Er is vaak nachtelijke pijn en liggen op de schouder is vervelend. De bewegelijkheid en kracht van de schouder is vaak verminderd.

Behandeling

Door het vermijden van bovenhandse bewegingen, gedoseerde rust en verbetering van de houding is bij een kort bestaande klacht vaak een goede genezing te verwachten. Ter bestrijding van de pijn is het nuttig een pijnstiller/ontstekingsremmer te gebruiken.

Als de klachten langer bestaan kan fysiotherapie worden overwogen. Door een verbetering van de houding, verbetering van de schouderbladfunctie en door het herstel van de spierbalans in de schouder kan een toename van de ruimte onder het schouderdak worden verkregen, waardoor de klachten verdwijnen.

Bij onvoldoende resultaat door oefening en behandeling van een fysiotherapeut kan een onstekingsremmende injectie in de slijmbeurs onder het schouderdak een gunstige invloed hebben op de klachten. Op de langere termijn keren de klachten vaak terug.

Indien de ernst van de klachten zodanig ernstig is dat het dagelijks functioneren en werk er nadelig door wordt beïnvloedt, kan een operatie worden overwogen.

Een operatieve behandeling van een impingement syndroom bestaat uit een ingreep waarbij ruimte gemaakt wordt voor de rotator cuff pezen en de slijmbeurs.