zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Overwerktheid

Een normaal werk- en levensritme levert voor de meeste gezonde mensen geen problemen op. Overwerktheid kan optreden wanneer te lang een disbalans bestaat in de belasting en de draagkracht van iemand. Natuurlijk is dit per individu verschillend. De belasting kan te groot worden als bijvoorbeeld te veel uren wordt gewerkt, de taken te zwaar zijn, de verantwoordelijkheid te groot is of de werksfeer niet prettig is. Er ontstaat dan stress en het zenuwstelsel raakt overprikkelt. Als de belasting binnen afzienbare tijd normaliseert, is er meestal niets aan de hand. Blijft de te grote belasting te lang bestaan, dan bestaat de kans op overwerktheid.

Symptomen

Overwerktheid uit zich meestal in lichamelijke- en niet lichamelijke klachten, zoals:

  • Moeheid
  • Spierzwakte
  • Hoofdpijn
  • Verzwakt afweersysteem
  • Depressiviteit
  • Humeurigheid

Behandeling

Probeer zelf de situatie te veranderen of vraag iemand om hulp. Probeer bijvoorbeeld de persoonlijke en/of sociale overbelasting te verminderen of geheel weg te nemen. Bij een verandering van de werkomstandigheden zullen de klachten dikwijls weer snel verdwijnen. Zo niet, raadpleeg dan de huisarts bij aanhoudende klachten van overwerktheid.

Zie ook: burnout.