zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Myasthenia gravis

Inhoud

Myasthenia gravis, ook wel MG, is een zeldzame auto-immuunziekte, die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte. Het is een neuromusculaire aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren.

Deze tekst gaat over myasthenia gravis met antistoffen tegen acetylcholine-receptoren (AChR MG).
AChR MG kan op iedere leeftijd optreden, zowel bij mannen als bij vrouwen,. Toch lijden relatief meer vrouwen dan mannen aan de ziekte.
MG is niet erfelijk.

Symptomen

De aard en de ernst van de verschijnselen kunnen van persoon tot persoon verschillen. De klachten kunnen soms verergeren door stress, emoties of hevige inspanning. Veel voorkomende verschijnselen zijn:

  • zakkende oogleden en dubbelzien;
  • een wat vlakke gelaatsuitdrukking (weinig mimiek);
  • moeilijkheden met kauwen en/of slikken;
  • slappe lippen en een zakkende onderkaak waardoor de kin gesteund moet worden bij het eten en spreken;
  • zwakte in armen, handen en benen zwakte in rug- en nekspieren;
  • ademhalingsmoeilijkheden.

Men kan last hebben van één of meer van deze verschijnselen. Bij oculaire myasthenie bijvoorbeeld blijven de symptomen beperkt tot de uitwendige oogspieren. Het komt maar zelden voor dat men last heeft van alle verschijnselen.
De ernst van de verschijnselen kan ook bij dezelfde persoon sterk wisselen: 's morgens is men doorgaans op zijn best. Naarmate de dag vordert, verergert de spierzwakte. De spierkracht herstelt zich weer na een rustpauze.

Het verloop van AChR MG is moeilijk te voorspellen. Bij veel patiënten is er een geleidelijke verergering en uitbreiding van de symptomen in de eerste drie tot vijf jaar waarna een zekere stabilisering optreedt en op de lange duur een geleidelijke verbetering. Door de in te stellen therapie zal de dokter proberen te voorkomen dat de verschijnselen zo toenemen dat een normale levenswijze niet meer mogelijk is. Een tijdelijke verergering van de verschijnselen kan optreden door gebrek aan slaap, door emoties of infectieziekten, vooral als deze met koorts gepaard gaan.

Oorzaak

Myasthenia gravis wordt veroorzaakt doordat auto-antilichamen zich aan de acetylcholinereceptoren op de motorische eindplaat binden, waardoor acetylcholine zich niet meer aan deze receptor kan binden. Het gevolg hiervan is dat de signaaloverdracht van de zenuw naar de spier verhinderd wordt, waardoor de spier verzwakt.

Behandeling

Bij de behandeling van myasthenia gravis worden verschillende medicijnen gebruikt. De oorzaak van de ziekte verdwijnt niet, maar de spierkracht verbert vaak sterk. Er zijn medicijnen die de werking van het acetylcholine versterken en er zijn ook medicijnen die de werking van het immuunsysteem onderdrukken.