zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Mouches volantes

Mouches volantes, floating specks, floaters, of zoals het in het Nederlands heet: glasvochttroebeling. Dat is een entoptisch verschijnsel waarbij men zwevende vlekken voor de ogen ziet. De vlekken, schaduwachtige vormen die in zowel alleen als groepsgewijs kunnen voorkomen, kunnen de vorm aannemen van puntjes, draden of zelfs hele webben en volgen de bewegingen van het oog.

Het is een onschuldige aandoening, maar het kan vervelend zijn.

Oorzaken

Myodesopsie kan meerdere oorzaken hebben, hieronder zijn enkele van de veelvoorkomende kort beschreven:

  • Verouderingsproces: Veroudering gaat vaak gepaard met verdikking van het glasvocht, bijzienden hebben hiervoor meer aanleg.
  • Glasvochtcollaps: aast de verdichting van het glasvocht bij toenemende ouderdom, wordt ook de hoeveelheid glasvocht minder, wat meestal leidt tot een glasvochtcollaps bij ouderen, waarbij het glasvocht loslaat van het netvlies.
  • Diabetes mellitus: Suikerziekte (diabetes mellitus) kan ook bloed in het glasvocht tot gevolg hebben, dat waargenomen wordt als glasvochttroebelingen die soms plotseling ontstaan. Regelmatige controle door een oogarts is voor diabetici van groot belang.
  • Oogtrauma: Een andere veelvoorkomende oorzaak van myodesopsie is oogtrauma, bijvoorbeeld na cataractextractie.
  • Uveitis: Ook uveïtis, ontsteking in het oog, veroorzaakt in veel gevallen myodesops.

Behandeling

Glasvochttroebelingen kunnen in de loop van enkele maanden tot jaren langzamerhand minder hinderlijk worden. Men kan er bijvoorbeeld aan gewend raken of de troebelingen kunnen zich verplaatsen naar een minder opvallende plek in het oog. Daarom wordt vaak geadviseerd om eerst een bepaalde tijd af te wachten, voordat besloten wordt een operatie te verrichten om de troebelingen te verwijderen. Omdat elke operatie een kleine kans geeft op complicaties, wordt een operatie alleen geadviseerd als u echt veel last heeft van de glasvochttroebelingen.

 
Mouches volantes linken
Mouches volantes behandeling
Mouches volantes behandeling op de kaart
Google leads