zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Longkanker

Inhoud

Bij longkanker ontstaat er een kwaadaardige tumor in het longweefsel of de luchtpijpvertakkingen. Doordat het zich via het bloed en de lymfeklieren kan bewegen, kan het zich ook naar andere organen verspreiden en uitzaaiingen veroorzaken. Er zijn verschillende soorten longkanker.

Niet kleincellige longkanker komt bij circa 70% van de mensen met longkanker voor. Bij deze vorm van longkanker groeit de tumor langzamer. Toch zijn er, als het eenmaal ontdekt wordt, ook bij deze vorm van longkanker vaak al uitzaaiingen naar de lymfeklieren.

Kleincellige longkanker komt bij circa 20% van de mensen met longkanker voor. Bij deze vorm van longkanker is dat de cellen zich snel delen, in het omliggende weefsel groeien en uitzaaien. Door de snelheid van de kankergroei zijn er bij de ontdekking van deze vorm van longkanker vaak al nieuwe tumoren op andere plaatsen in het lichaam ontstaan (uitzaaiingen).

Per jaar wordt er in Nederland bij circa 400 Nederlanders mesothelioom geconstateerd. Het is een vorm van kanker in het borstvlies en daardoor ook we borstvlieskanker genoemd. Langdurige blootstelling aan asbest is de voornaamste veroorzaker. Het duurt vaak wel 20 jaar na blootstelling tot de ziekte zich manifesteert.

Oorzaak

Bepaalde factoren vergroten het risico op het ontstaan van longkanker. Dat geldt in het bijzonder voor roken. Er is een duidelijk verband aangetoond tussen roken en het ontstaan van bepaalde vormen van longkanker. In 86% van de gevallen is longkanker het gevolg van roken.

Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat niet-rokers die veelvuldig in rokerige ruimten verblijven (meeroken), een groter risico lopen om longkanker te krijgen. Ook intensieve blootstelling aan bepaalde stoffen, bijvoorbeeld nikkel, radon, arseen en asbest, vergroten het risico op longkanker. Vooral mensen die (beroepsmatig) met deze stoffen in aanraking komen en daarnaast ook roken, lopen een extra risico. In een aantal gevallen is niet bekend waarom iemand longkanker krijgt.

Longkanker is niet erfelijk, maar kan wel vaker in bepaalde families voorkomen

Symptomen

Bij longkanker zie je vaak lange tijd helemaal geen symptomen. De symptomen van longkanker zoals u ze hieronder vindt, zijn bovendien vrij algemeen, en kunnen een heleboel andere oorzaken hebben. Als u één of meerdere van deze symptomen heeft kunt u het wel beter even laten nakijken.

 • Een hardnekkige prikkelhoest die langer dan drie weken aanhoudt;
 • Soms een beetje bloed in het opgehoeste slijm;
 • Ontstekingen van de luchtwegen die maar niet overgaan, ook niet met antibiotica;
 • Meer slijmvorming;
 • Kortademigheid;
 • Heesheid zonder keelpijn;
 • Pijn op de borst;
 • Zwelling van het gezicht of de nek.


Vaak gaat dit gepaard met een slechtere conditie. Dat is te merken aan:

 • Vermoeidheid;
 • Gewichtsverlies zonder duidelijke aanleiding;
 • Slechte eetlust.

Behandeling

De meest toegepaste behandelingen bij longkanker zijn:

 • Operatie (chirurgie);
 • Bestraling (radiotherapie);
 • Chemotherapie(behandeling met celdodende of celdelingremmende medicijnen).


Vaak is een combinatie van deze behandelmethoden nodig. De genoemde behandelingen (curatief en adjuvant) zijn bedoeld om het risico op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk te maken.

Vaak wordt longkanker pas vastgesteld als genezing niet meer mogelijk is. Alleen een palliatieve behandeling is dan nog zinvol. Een palliatieve behandeling bij longkanker is gericht op:

 • Het remmen van de ziekte;
 • Vermindering van de klachten;
 • Het zo veel mogelijk voorkomen van complicaties, zoals infectie en trombose.


Bij het vaststellen van het behandelplan zijn meestal diverse specialisten betrokken. Zij maken hierbij gebruik van gezamenlijk vastgestelde richtlijnen.
De artsen stellen een bepaalde behandeling voor op grond van:

 • Het type longkanker;
 • Het stadium van de ziekte;
 • De algehele lichamelijke conditie.