zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Lichamelijke belemmeringen

De definitie van een lichamelijke belemmering is het minder goed of helemaal niet functioneren van een bepaald deel van het lichaam. Een lichamelijke belemmering kan verschillende oorzaken hebben.

Lichamelijke handicap
Een persoon met een lichamelijke of motorische handicap is iemand die door een probleem aan zijn lichaamsdelen gehinderd wordt in zijn handelingen en/of bewegingen. De handicap kan ontstaan doordat lichaamsdelen niet volgroeid of beschadigd zijn (fysieke afwijkingen) of doordat lichamelijke functies verstoord zijn (functionele afwijkingen).

Vormen

Een lichamelijke beperking of belemmering kan betekenen:

  • Motorische beperkingen: stoornissen bij het lopen, het gebruik van de armen/handen of het evenwicht.
  • Spraak/taalhandicaps (zoals stotteren of afasie) en bewustzijnsstoornissen (zoals epilepsie of coma).
  • Andere functiestoornissen: zoals misvormingen en brandwonden.
  • Zintuiglijke handicaps: stoornissen in het zien, horen, voelen, proeven of ruiken.