zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Hypercalciëmie

Inhoud

Hypercalciëmie is een te hoog calciumgehalte in het bloed. Men spreekt van hypercalciëmie wanneer de totaal gecorrigeerd serum-Ca hoger is dan 2,64 mmol/l. Calcium wordt via voeding opgenomen en is nodig voor de aanmaak van botten en voor een goede spierfunctie. De oorzaak van hypercalciëmie kan te maken hebben met een verstoorde calciumstofwisseling.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk waardoor een stoornis in de calciumstofwisseling plaatsvindt:

 • Bijschildklier aandoeningen: hyperparathyreoidie, carcinoom (zelden), lithiumintoxicatie.
 • Vitamine D gerelateerd: vitamine D-intoxicatie, sarcoïdosis en andere granulomateuse ziekten.
 • Maligniteit gerelateerd: solide tumoren met botmetastasen met name mammaca.
 • Maligniteit gerelateerd zonder botmetastasen, humoraal gemedieerd (PTHrp), haematologische maligniteiten zoals M.Kahler, lymfomen en leukemie.
 • Overige: melk-alkalisyndroom, (bij)nierinsufficiëntie, thiazidediuretica, hyperthyreoidie, overdosering Ca-preparaten, stuwingseffect bij bloedafname (pseudohypercalciaemie), immobilisatie (vooral bij kinderen).

Symptomen

Hypercalciaemie kan resulteren in:

 • algehele malaise
 • depressie
 • verwardheid
 • sufheid, bewustzijnsdaling, soms leidend tot coma
 • polyurie (veel plassen) en polydipsie (dorst)
 • anorexie
 • misselijkheid
 • braken
 • obstipatie
 • spierzwakte

Ernstige, onbehandelde hypercalciëmie kan leiden tot verkalking van de nieren, nierstenen, nierinsufficiëntie, ontsteking van de alvleesklier of een maagzweer.

Behandeling

Behandeling is afhankelijk van de oorzaak en daarom zal in eerst een grondig onderzoek worden uitgevoerd om de onderliggende oorzaak te vinden. Afhankelijk hiervan kan gekozen worden voor bijvoorbeeld operatie, bestraling, chemotherapie, het toedienen van extra vocht of het operatief verwijderen van de bijschildklieren.