zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Huilen (baby)

Huilen is de belangrijkste en meest effectieve vorm van communicatie die een baby heeft en kent. Het is een manier om duidelijk te maken hoe hij zich voelt en het is een dringende roep om aandacht. Baby's huilen of jammeren soms om uiting te geven aan lichamelijke ongemakken, zoals honger, dorst of pijn, of aan hun behoefte aan contact.

Huilen heeft verschillende functies. Het zorgt voor voldoende melk voor de baby om te groeien en voor nauw contact tussen de ouders en hun baby. Negeer het huilen van je baby niet.

De meeste ouders kunnen de verschillende soorten huilen van hun baby onderscheiden. Bijvoorbeeld huilen door pijn en boosheid, honger of verveling.

Huilbaby

Een huilbaby is een baby die langer en meer huilt dan gemiddeld. Vaak spreekt men van een huilbaby wanneer een baby minimaal drie weken lang, drie dagen per week of meer
voor minimaal drie uur per dag huilt.
Een huilbaby krijst vaak oorverdovend en aanhoudend. Bijna niets helpt om de baby rustig te krijgen. Huilbaby's zitten in een vicieuze cirkel. Van al dat huilen worden ze erg moe, waardoor ze snel overprikkeld raken en daardoor huilen ze nog meer.

Hieronder volgen enkele tips.

  • Bouw rust en regelmaat in.
  • Probeer te voorkomen dat je wanhopig gaat troosten op allerlei manieren, dit maakt de baby vaak onrustig.
  • Babymassage is prettig voor de baby en het bevordert de hechting en het contact tussen moeder en kind.
  • Accepteer het huilgedrag.
  • Inbakeren geeft veiligheid en rust aan een baby die gevoelig is voor prikkels. Inbakeren houdt in: de baby volgens bepaalde richtlijnen in doeken wikkelen. Inbakeren is een eeuwenoude methode, maar wordt nog veel gebruikt.
  • Een osteopaat kan uitkomst bieden. Een osteopaat bekijkt of het huilen van de baby komt doordat er bijvoorbeeld een zenuw klem zit.