zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Herseninfarct (beroerte)

Inhoud

Een beroerte wordt ook wel een Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Dit kan een herseninfarct of een hersenbloeding betreffen. Een herseninfarct ontstaat door een blokkade van een bloedvat is in de hersenen. Het gevolg is dat een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen geleverd krijgt. Het betreffende deel van de hersenen raakt hierdoor beschadigd met als gevolg dat het minder gaat functioneren of afsterft. Bij 80% van de patiënten met een beroerte is sprake van een herseninfarct.

Oorzaak

Globaal zijn er twee soorten herseninfarcten:

 • Trombo-embolisch
  Bij een embolie is een bloedprop uit een slagader ergens in het lichaam losgeschoten en is vast komen te zitten in een slagader in de hersenen zelf of in een ader die bloed naar de hersenen brengt. Als een bloedprop losschiet en een bloedvat in de hersenen blokkeert, ontstaat een infarct.

  Plaatsen waar de stolsels met name vandaan komen zijn:

  • De halsslagaderen: door aderverkalking op deze plek.
  • Het hart: door hartritmestoornissen als atriumfibrilleren en door afwijkingen van de vorm van het hart of de kleppen.

 • Atherosclerotisch
  Bij een atherotrombotische of -sclerotische beroerte is de oorzaak aderverkalking. Vetten zetten zich vast aan de binnenkant van de bloedvaten en er kan een stukje afbreken. Als dit stukje een bloedvat in de hersenen blokkeert treedt een infarct op. Bekende risicofactoren zijn hoge bloeddruk (hypertensie), hoog cholesterolgehalte, hoge leeftijd, voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie, overgewicht, roken en suikerziekte (diabetes mellitus).

Symptomen

Een beroerte of herseninfarct is soms te herkennen aan bepaalde voortekenen. Zo kan een Transient Ischaemic Attack (TIA) een voorbode zijn van een herseninfarct. Een TIA is een voorbijgaande beroerte. De symptomen die optreden zijn het gevolg van een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen, dat later weer herstelt. Een TIA komt altijd plotseling, duurt vaak minder dan twintig minuten en is meestal binnen enkele uren volledig verdwenen.
Een TIA is te herkennen aan:

 • Wartaal spreken, niet meer uit de woorden komen of moeilijk spreken.
 • Dubbelzien of blindheid in een oog.
 • Een scheeftrekkend gezicht met een afhangende mondhoek.
 • Hevige draaiduizeligheid, coördinatie- of evenwichtsstoornissen.
 • Krachtverlies in arm of been.


Tegenwoordig is men voorzichtiger met het gebruik van de term TIA. Wanneer de verschijnselen niet binnen 1 tot 2 uur verdwijnen, is wellicht toch sprake van een herseninfarct of -bloeding. Het is van belang de verschijnselen altijd ernstig te nemen.

Als één of meerdere van de genoemde symptomen zich voordoen, bel dan altijd uw huisarts of bel 112 voor een ambulance. Ook kunt u naar de EHBO-afdeling van een ziekenhuis gaan. Rijd nooit zelf, maar laat je brengen door bijvoorbeeld een familielid of buurman of neem een taxi.

Diagnostiek

In de acute fase is een CT-scan van de hersenen nodig om een hersenbloeding uit te kunnen sluiten. Wanneer er na een CT-scan nog twijfel bestaat, kan men een MRI willen uitvoeren. Een MRI heeft als nadeel dat de beschikbaarheid minder groot is en dat het onderzoek langer duurt. Tevens wordt altijd bloed afgenomen, wordt de bloeddruk geregeld gemeten en wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. In de dagen na de beroerte wordt vaak een echo van de halsvaten gemaakt om vernauwingen (stenosen) op te sporen. Dit duplexonderzoek maakt zowel gebruik van echografie als van de dopplertechniek. De echografie brengt de bloedvaten in beeld. De Doppler meet de snelheid van de bloedstroom.

Behandeling

De behandeling van een herseninfarct bestaat uit twee delen. Directe behandeling volgt op het acute infarct. Daarnaast bestaat behandeling uit het voorkomen van een nieuw herseninfarct en andere hart- en vaatziekten.

Trombolyse
Als blijkt dat het om een herseninfarct gaat, en niet om een hersenbloeding, dan wordt direct gestart met de behandeling: trombolyse. Bij trombolyse wordt een stolsel in een bloedvat met krachtige middelen opgelost. Trombolyse kan de schade van een herseninfarct beperken.

Wanneer wordt gestart met trombolyse?
Met trombolyse moet gestart worden binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste verschijnselen. Na deze periode neemt de kans op herstel snel af. De risico's worden groter en de voordelen van de trombolyse wegen niet op tegen de nadelen. Er bestaat dan een kans op bloedingen.

Preventieve behandeling
Patiënten die een herseninfarct hebben gehad krijgen een behandeling gericht op het voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten en herseninfarcten. Onderdeel hiervan is het aanpassen van de leefregels. Hierbij kan gedacht worden aan afvallen, gezonde voeding, lichaamsbeweging, stoppen met roken en matigen met het gebruik van alcohol. Naast de leefregels worden doorgaans medicijnen voorgeschreven zoals bloedverdunners en medicatie om bloeddruk en cholesterolgehalte te verlagen.