zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Hepatitis C

Inhoud

Hepatitis C is een ontsteking van de lever die veroorzaakt wordt door een virus. Dit is echter een ander virus dan bij hepatitis A of B. Het zijn alle drie leverontstekingen die veroorzaakt worden door infectie met een virus en ze worden daarom ook wel virale hepatitis genoemd.

Er zijn verschillende typen hepatitis C virussen. Deze typen worden genotypen genoemd en worden aangeduid met genotype 1 tot en met 4.

Oorzaak

Hepatitis C is minder besmettelijk dan hepatitis A en B. Om besmet te raken is bloedcontact voor nodig. Risicofactoren zijn onder andere:

 • Een bloedtransfusie voor 1992: pas eind 1991 was een betrouwbare bloedtest beschikbaar en werd het donorbloed in Nederland getest op hepatitis C.
 • Injecteren van drugs: het virus kan worden overgedragen door het delen van spuitattributen zoals watjes en naalden etc.
 • Operaties.
 • Tatoeages of piercings.
 • Rituele en andere invasieve ingrepen.

Let wel, dit geldt alleen voor ingrepen waarbij niet steriel of met onveilig donorbloed gewerkt wordt.

Symptomen

Vaak merken mensen merken lange tijd weinig of niets van de besmetting met hepatitis C. Klachten die kunnen ontstaan zijn:

 • Ernstige vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Gewrichtsklachten
 • Vage buikklachten
 • Algehele malaise, niet fit gevoel

In een later stadium ontstaat vaak geelzucht. Geelzucht of icterus is het symptoom dat de huid en het oogwit geel gekleurd is. Soms gaat dit gepaard met een donkergekleurde urine, een ontkleurde ontlasting en jeuk. Wanneer iemand geelzucht heeft, is vaak ook al sprake van levercirrose. Levercirrose is een ernstige aandoening waarbij de levercellen worden omgezet in littekenweefsel. Hierdoor verschrompelt de lever als het ware. Levercirrose is een ernstige aandoening waarbij soms een levertransplantatie noodzakelijk is.

Behandeling

Meestal wordt hepatitis C chronisch en een arts kan beoordelen of een chronische hepatitis C moet worden behandeld. Soms, wanneer geen actieve leverontsteking aanwezig is, kan de arts besluiten af te wachten met behandeling.

De behandeling van hepatitis C is complex. De behandeling verschilt per persoon afhankelijk van de leverfuncties, het type virus, de klachten, het resultaat van eventuele eerdere behandeling en persoonlijke factoren. Het is belangrijk dat iemand onder controle is bij een specialist die ervaring heeft met chronische hepatitis C. Deze specialist bespreekt welke behandeling ingezet kan worden, hoe lang de behandeling gaat duren en wat de mogelijke bijwerkingen zijn.

De standaardbehandeling van hepatitis C bestaat op dit moment uit een combinatie van verschillende medicijnen zoals Peginterferonen en het antivirale middel Ribavirine. Peginterferonen zijn medicijnen die het eigen afweersysteem stimuleren en de virusdeling afremmen en Ribavirine heeft als doel het hepatitis C virus volledig uit het bloed en het lichaam te laten verdwijnen zodat verdere leverschade wordt voorkomen.