zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Hartzwakte

Inhoud

Hartzwakte wordt ook wel hartfalen, hartinsufficiëntie of decompensatio cordis genoemd. Het is een complex syndroom waarbij de hartspier zover is verzwakt, dat deze niet voldoende in staat is het bloed door de bloedvaten te pompen. Het gevolg is een bloedophoping vóór het hart. Het hart kan niet meer zorgen voor voldoende aanvoer van zuurstofrijk bloed en voedingsstoffen.

Oorzaken

De oorzaak van hartinsufficiëntie is een beschadiging van de hartspier. Dit kan sluipend of acuut optreden. Oorzaken hiervan kunnen zijn:

 • Aandoening van de hartvaten
 • Hartinfarct
 • Hoge bloeddruk of hypertensie
 • Hartaandoeningen die de hartspier of de hartkleppen aantasten

Symptomen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen linksdecompensatie cordis en rechtsdecompensatie cordis.

Linksdecompensatio cordis
Bij linksdecompensatie wordt meestal bloed in de longen gepompt, maar kan dit onvoldoende wegstromen. Het gevolg is dat de bloedvaatjes in de longen vol raken waarbij soms vocht uit de bloedvaten in de longblaasjes wordt geperst, dit wordt longoedeem genoemd. Het opnemen van zuurstof en afgeven van koolzuurgas in de longen wordt door linksdecompensatie bemoeilijkt. Bijpassende symptomen zijn:

 • Benauwdheid
 • Hoesten waarbij slijm wordt opgegeven
 • Piepende ademhaling
 • Cyanose of bleekheid
 • Nachtelijke aanvallen van kortademigheid, zogenaamde dyspnoeaanvallen
 • Hypoxie: een tekort aan zuurstof
 • Blauwkleuring van de huid
 • Verhoogde bloeddruk ofwel hypertensie
 • Derde of vierde harttoon: de derde harttoon is een geluid dat optreedt wanneer de kamers zich snel met bloed vullen en de vierde harttoon is hoorbaar tijdens de samentrekking van de hartboezems.
 • Hartkloppingen, ritmestoornissen of tachycardie
 • Afwisslend sterke en zwakke pols
 • Verminderde productie van urine


Rechtsdecompensatie cordis
Bij rechtsdecompenatio kan de rechterhelft van het hart het bloed dat via de onderste en bovenste holle ader binnenkomt niet meer verwerken. als gevolg daarvan treedt stuwing op in de grote bloedsomloop. Bijkomende symptomen zijn:

 • Zwakte, vermoeidheid, duizeligheid en flauw vallen
 • Misselijkheid, braken, gebrekkige eetlust, opgezette buik
 • Vergrote lever
 • Vergrote mild, dit is zeldzaam
 • Ascites: vocht in de buik
 • Verminderde urineproductie
 • Ritmestoornissen
 • Verhoogde centrale veneuze druk
 • Gewichtstoename

Behandeling

Behandeling bestaat meestal uit het voorschrijven van medicijnen, bedrust en het volgen van een dieet.

Patiënten met hartzwakte of hartinsufficiëntie moeten zich aan bedrust houden waarbij soms een (half)zittende houding wordt aangenomen. Daardoor zal minder vocht in de longen ophopen.

Medicatie wordt voorgeschreven om de kracht te verhogen van de verzwakte hartkamers. Tegenwoordig gebruikt men verschillende medicijnen die digitalis (vingerhoedskruid) bevatten. In acute gevallen is snel hulp nodig en wordt ouabaïne ingespoten om de hartkamers meer kracht te geven. Behalve deze medicijnen, die direct op het hart inwerken, schrijft men vaak ook diuretica voor. Deze middelen stimuleren de nierfunctie, reguleren de zouthuishouding en helpen het oedeem (ophoping van water en zout in het weefsel) te verminderen.

Daarnaast zal een zoutvrij of zoutarm dieet moeten worden gevolgd en het gewicht zal regelmatig worden gecontroleerd. Dit wordt gedaan om ophoping van vocht vroegtijdig te ontdekken.

 
Hartzwakte video's
Hartzwakte linken
Hartzwakte medicijnen
Hartzwakte behandeling
Hartzwakte behandeling op de kaart
Google leads