zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Hamervinger

Inhoud

Bij een hamervinger is de vinger als het ware "op slot" en blijft het topje van de vinger in buigstand staan. Dit komt doordat de pees die het eindkootje doet strekken ontstoken en gezwollen is. Bij buiging van de vinger schiet de gezwollen pees uit zijn schede, maar schiet niet terug. De vinger kan niet meer gestrekt worden tenzij de vinger daarbij wordt geholpen.

Symptomen

Bij een hamervinger blijft het vingertopje gebogen. De vinger lijkt dan een beetje op een hamer, daarom noemt men deze aandoening ook wel hamervinger. Pijn is vaak in het begin niet aanwezig, maar kan later op komen zetten. Het gewricht aan de vingertop kan wat dikker worden. Op een röntgenfoto van de vinger is te zien of alleen de pees is afgescheurd of dat ook een stuk bot is afgebroken.

Oorzaak

Een hamervinger ontstaat wanneer de vingertop met kracht wordt omgebogen, bijvoorbeeld door hard stoten. Tijdens het omknakken van de vingertop kan de strekpees die vastzit aan het vingerkootje afscheuren. Soms breekt het stukje bot van het bovenste vingerkootje (waar de pees aan vastzit) af.

Meestal gebeurt dit tijdens sporten. Zo komt een hamervinger vaker voor bij rugbyspelers, basketballers, voetbalkeepers en volleyballers. Maar het kan ook gebeuren bij gewone huishoudelijke handelingen, zoals het opmaken van een bed. Bij ouderen kan het licht stoten van een vinger al een knikje geven waardoor een hamervinger ontstaat.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het fixeren van het laatste kootje met een zogenaamde Malletspalk, een kunststof 'hoedje' wat over de vinger wordt geschoven. Deze spalk wordt 6 weken gedragen. Soms kan in een latere fase de pees nog worden gerepareerd door de plastisch chirurg, echter dit lukt niet altijd.

 
Hamervinger behandeling
Hamervinger behandeling op de kaart
Google leads