zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Gewichtstoename

Inhoud

Ongewenste of plotselinge gewichtstoename is een vervelend probleem. En pogingen om dat gewicht er weer af te krijgen, falen nog al eens. Er zijn een aantal factoren die kunnen leiden tot verandering in lichaamsgewicht.

Erfelijke adipositas ofwel vetzucht: Meestal gekoppeld aan het onvermogen van het lichaam een specifieke stof op te nemen of aan te maken, waardoor allerlei andere wegen in het lichaam worden gezocht die leiden tot dikker worden. De oplossing van dit probleem kan alleen gezocht worden in het zoeken naar de ontbrekende stof en hopen dat er een alternatief beschikbaar is.

Hormonale vetzucht: Door de verandering van de hormoonbalans worden sommige vrouwen zwaarder. Meestal aan het begin en einde van de menstruatieperiode. Dit is een verstoring die ontstaat bij de opbouw van het menstruatieproces. Door de prikkeling van specifieke hormonen van de hypofyse wordt de eierstok gestimuleerd tot ovuleren. Gedurende dit proces ontregelen bepaalde reacties de schildklier. Er ontstaat een onderfunctie. Het gebruik van Flexmix 3 en Flexmix 6 in een hoge dosering gedurende drie maanden draagt in een hoge mate bij aan de verbetering van dit probleem.

Verteringsstoornissen door inactiviteit: Te weinig beweging, teveel (verkeerde) voedingsmiddelen en operaties die uiteindelijk leiden tot gewichtstoename. Maar ook darmklachten en rugoperaties kunnen op den duur verteringsmoeilijkheden geven. We onderscheiden ook verstoringen die voortvloeien uit een niet goed werkende ademhaling die uiteindelijk verterings-processen beïnvloeden.

Oorzaak

De meest voor de hand liggende oorzaak van een toename van het lichaamsgewicht is te veel eten. Dit kan te maken hebben met een eetstoornis, maar meestal is het gewoon een kwestie van discipline.

Te weinig lichaamsbeweging is een andere oorzaak voor te zwaar worden. Veel mensen leiden tegenwoordig een zittend leven en bewegen te weinig. Op die manier verbrandt niet alle energie die ze met het eten tot zich nemen; de overtollige energie wordt omgezet in vetweefsel.

Leeftijd kan ook een rol spelen. Veel mensen worden op latere leeftijd vanzelf wat zwaarder. Vaak hebben ze minder lichaamsbeweging dan voorheen en dus eigenlijk ook minder eten nodig.

Soms wordt gewichtstoename veroorzaakt door een aandoening, zoals een schildklieraandoening.

Medicijngebruik

Hoe is het mogelijk dat iemand aankomt of afvalt door het gebruik van een medicijn? Dat komt doordat het medicijn invloed heeft op verschillende lichaamsprocessen.

Bijwerkingen
Medicijnen hebben naast de bedoelde werking soms ook onbedoelde effecten: bijwerkingen. Dat komt doordat het medicijn niet alleen werkt op de plaats waar de kwaal zit, maar ook op andere plekken in het lichaam. Een voorbeeld: iemand kan bij een pijnstiller tegen hoofdpijn last krijgen van de maag.

 • Lees de bijsluiter, daarin staan de mogelijke bijwerkingen.
 • Meestal valt het mee met bijwerkingen. In de bijsluiter staan verplicht alle bijwerkingen die een gebruiker zou kunnen krijgen. Maar dat betekent niet dat iemand die bijwerkingen ook zal krijgen. In veel gevallen is die kans zelfs heel klein.
 • Bespreek het met uw arts of apotheker als u bij het gebruik van medicijnen last krijgt van hinderlijke verschijnselen.

Aankomen door bijwerkingen
Een bijwerking kan zijn dat het lichaam vet gaat opslaan, vocht gaat vasthouden of beiden. Het gevolg is een gewichtstoename.

Vocht vasthouden
Sommige medicijnen veroorzaken het vasthouden van vocht. Het vocht wordt dus niet uitgeplast en blijft in het lichaam. Dat is te merken aan bijvoorbeeld opgezette enkels en onderbenen. Dit kan tot enkele kilo`s schelen in gewicht, maar hoeft verder geen probleem te zijn. Vocht vasthouden kan ook leiden tot benauwdheid. Neem in dat geval contact op met de arts. Als de gebruiker het geneesmiddel niet meer nodig heeft, dan verdwijnt deze bijwerking - het vastgehouden vocht - ook weer.

Toename van de eetlust
Het gevoel van honger, verzadiging en eetlust wordt geregeld vanuit de hersenen. Sommige medicijnen hebben hier invloed op en veroorzaken een sterkere eetlust. Eet iemand meer dan het lichaam nodig heeft, dan wordt dit opgeslagen als vet.

Dorst
Dorst is een bijwerking van met name lithium, een medicijn toegepast bij behandelen en voorkomen van manieën. Door dit medicijn gaat men meer drinken. Als dat calorierijke (fris)dranken zijn dan kan dit leiden tot flink wat gewichtstoename.

Tragere stofwisseling
Sommige middelen werken vertragend op de glucosestofwisseling en door sommige middelen gaat de schildklier langzamer werken. Door een trage stofwisseling krijgt het lichaam als het ware meer tijd om voedingsstoffen op te nemen en vast te houden. Met als gevolg gewichtstoename.

Aandoeningen en medicijnen
Niet elk medicijn heeft als bijwerking gewichtstoename. Het zijn bepaalde middelen, die invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld de eetlust en de stofwisseling. Zoals middelen die gebruikt worden bij:

  Depressie
 • Psychose (verwarde toestand)
 • Manisch depressieve stoornis (bipolaire stoornis)
 • Diabetes
 • Chronische ontstekingen


Hieronder staan middelen waarbij een effect op het gewicht bekend is:

Antidepressiva
Er zijn verschillende typen middelen tegen een depressie. Bij het ene middel kan het effect op de eetlust en dus op het gewicht anders zijn dan bij het andere. Tevens kan het per patiënt verschillen. Een sterkere eetlust hoeft geen bijwerking te zijn: iemand die opknapt van een depressie kan ook weer meer zin in eten krijgen.

 • De eetlust kan sterker worden bij sertaline, amitriptyline, clomipramine, imipramine, maprotiline, nortriptyline en mirtazapine.
 • De eetlust kan afnemen bij fluvoxamine, fluoxetine, paroxetine en citalopram en venlafaxine.
  Middelen tegen een psychose (een toestand van verwardheid, angst en rusteloosheid).
 • Bepaalde antipsychotica zoals olanzapine, quetiapine, risperidon en clozapine kunnen een duidelijke gewichtstoename veroorzaken. Dit komt door een veranderde stofwisseling en een toename van de eetlust.

Lithium
Dit is een middel tegen een manisch depressieve stoornis, ook wel bipolaire stoornis genoemd. Kenmerkend zijn sterke stemmingsschommelingen. Lithium kan dorst als bijwerking hebben. De gebruiker gaat meer drinken en kan dan snel aankomen als dat veel calorierijke dranken zijn. Gewichtstoename kan bij lithium ook ontstaan door vertraging van de stofwisseling en door vocht vasthouden.

Middelen tegen diabetes
Glibenclamide, gliclazide, glimepiride, tolbutamide, rosiglitazon en pioglitazon kunnen gewichtstoename veroorzaken doordat ze invloed hebben op de stofwisseling.

 • Metformine geeft gewichtsafname doordat het invloed heeft op de stofwisseling.
 • Bij het voorschrijven van een diabetesmiddel kan de arts rekening houden met middelen die het gewicht doen af- of toenemen. Bij diabetes type 2 is het vaak raadzaam om af te vallen. Daarom zal arts in dat geval vaak metformine voorschrijven.

Corticosteroïden
Dit zijn middelen tegen aandoeningen waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen. Bijvoorbeeld astma, COPD, reuma, multiple sclerose (MS), lupus erythematodes (LE), bepaalde bloedziekten, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, jicht, clusterhoofdpijn, allergische reacties, kanker en aids.

 • Prednison, prednisolon en dexamethason kunnen het vasthouden van vocht en een verandering in de stofwisseling veroorzaken en de eetlust versterken. Daardoor kan de gebruiker aankomen. Dat is vaak een probleem, maar niet altijd. Het is juist een gewenst effect bij bijvoorbeeld kanker en aids.

Cannabis
Medicinale marihuana is tegenwoordig legaal op recept verkrijgbaar in de apotheek.

 • Cannabis kan de eetlust versterken bij mensen met kanker of aids. Hierdoor kan het gewicht toenemen bij deze patiënten. Dat is een gewenst effect.
 • Cannabis wordt gebruikt bij multiple sclerose en ruggenmergschade (tegen spierkramp en als pijnstiller), bij langdurige pijn en bij het syndroom van Gilles de la Tourette (tegen tics). Cannabis kan ook dan de eetlust versterken en gewichtstoename veroorzaken.

De anticonceptiepil

 • 'De pil' kan toename van de eetlust geven en het vasthouden van vocht veroorzaken. Met als gevolg dat de gebruikster aankomt.

Behandeling

Drink minimaal twee liter water per dag
Veel water drinken is een prima manier om jezelf te bevrijden van een doorlopend hongergevoel. Zorg dat je steeds een flesje binnen handbereik hebt zodat je snel een paar slokken of een glas kunt nemen wanneer je trek begint te krijgen. Drink bij voorkeur minstens twee liter water per dag zodat de afvalstoffen uit je lichaam weg kunnen spoelen en je vochthuishouding op peil blijft.

Gezonde tussendoortjes
Wanneer je trek krijgt, probeer dan de ongezonde zoete en vette tussendoortjes te vermijden. Kies liever voor een (sinaas)appel, peer of een kiwi bijvoorbeeld. Ook tegen rauwkost als wortelen en radijsje is geen enkel bezwaar. Integendeel zelfs. Zulke gezonde tussendoortjes zijn juist goed voor je.

Veel beweging
Sporten is niet alleen een prima manier om je aandacht te verleggen. Het zorgt ook voor een goede vetverbranding en helpt je om op je ideale gewicht te blijven. Dus ga regelmatig wandelen, fietsen of zwemmen bijvoorbeeld. Ga als het even kan op de fiets naar je werk. En neem daar ook eens wat vaker de trap in plaats van de lift.

Bezoek een diëtist of je huisarts voor meer informatie over hoe je gewichtstoename kan verminderen.