zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Galblaasaandoening

Inhoud

In de galblaas, een peervormig orgaantje net onder de lever gelegen, wordt de gal geconcentreerd en bewaard. De gal wordt geproduceerd in de lever en speelt een rol bij de vetstofwisseling. De gal wordt opgeslagen in de galblaas en tijdens de spijsvertering uitgescheiden in de Twaalfvingerige darm (duodenum), het deel van de dunne darm dat direct aansluit op de maag. Galstenen zijn de meest voorkomende galblaasaandoening.

Aandoeningen aan de galblaas

De meest voorkomende aandoening van de galblaas is de vorming van galstenen. Galstenen komen erg vaak voor, maar geven niet altijd klachten. Wanneer er galstenen worden gevonden (vaak bij toeval) is dat dus nog géén reden om de galblaas te verwijderen.

Alleen als de galstenen klachten veroorzaken, is verwijdering van de galblaas noodzakelijk. Een operatie kan ook nodig zijn wanneer de galblaas ontstoken raakt. Iedereen kan afwijkingen aan de galblaas krijgen, maar mensen die te zwaar zijn en met name vrouwen tussen 35 en 55 jaar lopen meer risico.

Ontstoken galblaas
Soms ontstaan echter acute verschijnselen omdat een galgang wordt geblokkeerd of de galblaas ontstoken raakt (cholecystitis). Een verstopte galgang kan ook gemakkelijk ontsteken. Soms wordt een ontstoken galblaas gevuld met pus, waarbij onmiddellijk ingrijpen nodig is.

Galblaaskanker
In de galblaas komen nauwelijks tumoren voor, maar om onbekende redenen verhogen galstenen het risico op galblaaskanker. Weinig mensen met galstenen krijgen ook galblaaskanker, maar mensen met galblaaskanker hebben meestal ook galstenen. Galblaaskanker wordt meestal ontdekt op een leeftijd van 70 jaar of ouder, en is in 75 procent van de gevallen niet behandelbaar door middel van een operatie. De prognose is daarom ook slecht.

De behandeling van de meeste galblaasaandoeningen omvat operatieve verwijdering van de galblaas. Galstenen kunnen worden opgelost met chemische middelen of echogeluidsgolven, maar komen meestal terug als de galblaas niet wordt verwijderd. De spijsvertering wordt niet gestoord door verwijdering van de galblaas. De gal komt dan immers gelijk van de lever in de dunne darm terecht.

Symptomen van een aandoening aan de galblaas

  • Soms misselijkheid en overgeven met pijnaanvallen
  • Koorts en rillingen (bij galblaasontsteking)
  • Vol gevoel en opgezette buik
  • Hevig boeren
  • Zuurbranden en gasvorming
  • Gewichtsverlies (bij kanker)
  • Geelzucht

Matige tot hevige pijn rechtsboven in de buik, die zich soms uitbreidt naar de borst, rechterschouder en rug. Pijn als gevolg van galstenen kan af en aan komen in perioden van dertig minuten tot vier uur. Bij galblaasontsteking neemt de pijn geleidelijk aan toe en verergert bij diep ademhalen. Galblaaskanker veroorzaakt langdurig voortdurende pijn.

Oorzaken van een aandoening aan de galblaas

De oorzaak van galstenen is onbekend, maar cholesterolstenen houden verband met een abnormale samenstelling van de gal. Wel kunnen leeftijd, vetzucht, een calorierijk dieet, snel gewichtsverlies, ziekte van Crohn, levercirrose, bloedziekten of een darmoperatie het risico verhogen. Bij vrouwen kunnen veelvuldige zwangerschappen, anticonceptiepillen of oestrogeenbehandeling, de vorming van galstenen bevorderen.

Verstopping van een galgang (door een galsteen), letsel of een bacteriële infectie (door verstopping van een galgang) kunnen galblaasontsteking of een abces veroorzaken. Galstenen verhogen het risico op galblaaskanker. Ten slotte kan worden opgemerkt dat erfelijke factoren een rol kunnen spelen bij de vorming van galblaasaandoeningen.

Behandeling van de aandoeningen

Er zijn een aantal behandelingen tegen aandoeningen aan de galblaas:
Ten eerste wordt meestal de galblaas verwijderd via een conventionele buikoperatie.

Tegenwoordig wordt echter de voorkeur gegeven aan galblaasverwijdering via laparoscopie. Daarbij wordt een laparoscoop in de buikholte gebracht via een kleine incisie en de galblaas verwijderd. Bij deze techniek is de postoperatieve pijn veel minder het herstel duurt korter.

Tegen de pijn wordt voor de operatie bepaalde geneesmiddelen voorgeschreven. Daarnaast wordt een infuus voor voeding en vocht aangelegd en soms worden antibiotica toegediend ter voorkoming of behandeling van bijkomende bacteriële infecties (als profylaxe).

Ten tweede wordt bij patiënten met een galblaasontsteking die te zwak zijn voor een operatie, een opening in de galblaas gemaakt. Hierdoor kan een buis worden ingebracht om de galblaas te draineren. Later kan de galblaas alsnog worden verwijderd.

Middelen die oraal moeten worden ingenomen die de cholesterolstenen in een paar maanden of jaren doen oplossen worden soms voorgeschreven. Deze (overigens dure) behandeling helpt echter slechts bij kleine stenen die alleen uit cholesterol bestaan en helpt slechts in de helft van de gevallen.

Met een lange dunne naald kan via een katheter een oplossing (MTBE) direct inde galblaas worden gebracht, waardoor de cholesterolstenen binnen een paar dagen oplossen. Maar ze komen vaak weer terug. De galstenen kunnen ook met geluidsgolven worden vergruisd. Een van de ergste aandoeningen aan de galblaas (galblaaskanker) kan worden behandeld met bestraling en chemotherapie.