zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Fasciitis necroticans

Necrotiserende fasciitis of fasciitis necroticans is een infectie door bacteriën, gelokaliseerd in het onderhuids vetweefsel. De infectie verspreidt zich in de loop van uren tot dagen over het fascie-oppervlak en gaat gepaard met ernstige vernietiging van huid-, spier -en vetweefsel.

In de meeste gevallen wordt uit weefsel dat ingezet wordt voor kweek de Streptococcus pyogenes gekweekt. Deze bacterie is wel bekend onder de naam vleesetende bacterie. Vaak maken andere bacteriën deel uit van het infectieproces, zoals Staphylococcus aureus en gramnegatieve, aerobe en anaerobe staven.

Symptomen

De infectie begint lokaal, gewoonlijk bij een wond. Iemand die geïnfecteerd is met de bacterie heeft veel pijn, pijn die vaak niet in verhouding lijkt te staan tot de grootte van de wond of de zichtbare infectie. Als de wond zich aan de oppervlakte bevindt, begint de geïnfecteerde wond al snel te zwellen, het geïnfecteerde gebied wordt rood en warm. Maar als het aangetaste gebied dieper ligt, dan is er meestal nog niets te zien.

Al snel krijgen de meeste patiënten last van diarree en misselijkheid, vaak moeten ze overgeven en hebben ze veel pijn. Bij infecties aan de oppervlakte verandert de kleur van het geïnfecteerde gebied van rood naar paars (vaak met vochtblazen) en vervolgens naar bruin/zwart (necrose). Als er eenmaal sprake is van necrose dan zal een patiënt zich zeer ziek voelen en meestal hoge koorts hebben. Als de aandoening niet behandeld wordt, dan zal de infectie zich snel uitbreiden met de dood tot gevolg.

Behandeling

De behandeling van fasciitis necroticans bestaat uit het onmiddellijk starten van intraveneuze antibiotica, hemodynamische ondersteuning en acute, agressieve chirurgie. De chirurgische behandeling betreft een necrotectomie, waarbij het aangetaste gebied volledig wordt opengelegd, tot in het gezonde weefsel. In het necrotische gebied is verspreiding van antibacteriële stoffen moeilijk, zodat al het necrotische weefsel verwijderd moet worden.

Bij infectie van een ledemaat is dan soms alleen een amputatie nog levensreddend. De openliggende wond wordt nadien opgevuld met gazen. Dagelijks moet wondinspectie plaatsvinden, waarbij eventuele restnecrose wordt verwijderd. Wanneer de infectie geweken is, zal een huidtransplantatie worden uitgevoerd.

De mortaliteit van necrotiserende fasciitis kan ondanks een adequate behandeling oplopen. Behandeling met intraveneuze immunoglobulinen en met hyperbare zuurstof lijken het beloop van fasciitis necroticans gunstig te kunnen beïnvloeden. Het achterliggend idee is dat de anaerobe bacteriële processen worden bestreden door de zuurstof.