zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Cauda-Equina Syndroom

Inhoud

Cauda-equina syndroom duidt een toestand aan waarbij een aantal zenuwwortels in de cauda equina tegelijk in het gedrang komen.

Meestal raakt slechts één zenuwwortel tegelijk in de knel, maar in dit geval wordt het hele wervelkanaal op een bepaald niveau gevuld door een grote centrale rughernia of door een tumor.

Dit is een medisch spoedgeval aangezien de uitval dreigt van de belangrijkste functies van het onderlichaam: het gevoel in en het gebruik van de benen en de samentrekking van de sluitspieren van blaas en anus.

De cauda equina is de bundel zenuwen die in het onderste deel van het ruggenmergkanaal op het niveau L2 (tweede lumbale wervel) ophoudt, tussen de wervels loopt en in het heiligbeen uitmondt.

Hoe ontstaat een Cauda Equina Syndroom?

De zenuwen van de cauda zijn kwetsbaarder dan de gewone zenuwen zoals die in de armen of benen lopen. Wanneer de cauda wordt samengedrukt, zullen de zenuwen op de plaats van de beklemming beschadigen en zal de normale zenuwfunctie geheel of gedeeltelijk ophouden.

Wat zijn de verschijnselen?

  • Pijn laag in de rug
  • Uitstralende pijn in de benen
  • Zwakte of verlamming van één of beide benen
  • Gevoelsstoornissen in één of beide benen
  • Vaak is typisch de gevoelloosheid in het kruis en rond de anus
  • Plassen en ontlasting zijn gestoord, vaak lukt het niet

Oorzaken?

  • Grote hernia
  • Ongeval met breuk en/of verschuiving van een wervel
  • Ontsteking met abces vorming
  • Gezwel of uitzaaiing van een tumor

Welke onderzoeken zullen worden verricht?

Natuurlijk is een lichamelijk onderzoek met een nauwkeurig neurologisch onderzoek een eerste stap om de diagnose te stellen. Gewone Röntgenfoto's zullen meestal niet voldoende laten zien zodat aanvullende Röntgendiagnostiek noodzakelijk is. Contrastfoto's en/ of CT-scans zullen vaak een goede indruk over de oorzaak kunnen geven. Indien er de beschikking is over een MRI scanner zal deze vaak de voorkeur hebben.

Welke therapie mogelijkheden zijn er?

Naast een snelle diagnose moet de therapie gericht zijn op het zo snel mogelijk opheffen van de beklemming van de zenuwen. Een hernia moet dus met spoed worden verwijderd, of een abces worden geopend.

Behalve bij letsels als gevolg van een ongeval is er nog geen eenduidige mening over het nut van het geven van hoge doseringen bijnierschorshormoon (corticosteroïden).De prognose ten aanzien van het herstel van de zenuwen is helaas niet voorspelbaar. Zenuwweefsel is erg kwetsbaar en herstelt vaak moeilijk. Restklachten zullen dan ook regelmatig kunnen blijven bestaan.

Na de decompressie operatie zal afhankelijk van de restklachten de therapie daarop gericht moeten zijn. Zo zal bij uitval van zenuwfunctie (verlamming) een intensieve revalidatie periode volgen, waarin geleerd wordt met hulpmiddelen toch te kunnen lopen en functioneren. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de Revalidatiearts. Deze specialist kan alle mogelijkheden voor een zo normaal mogelijk functioneren het beste beoordelen en aanpassingen ook in en om de woning beoordelen en verzorgen.