zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Buikpijn (kinderen)

Ieder kind heeft wel eens buikpijn. Vaak is de oorzaak duidelijk. Iets verkeerds gegeten, een buikgriepje of spanning voor het bezoek aan de tandarts. Sommige kinderen hebben opvallend vaak buikpijn. Dit wordt terugkerende buikpijnklachten genoemd.

Artsen spreken van terugkerende buikpijnklachten (medische term: recidiverende buikpijn) als er in een periode van drie maanden meer dan drie aanvallen van buikpijn voorkomen. De buikpijn moet daarbij van zodanige aard zijn dat de activiteiten van het kind erdoor worden verstoord. Het gaat hier dus niet over acuut/plotseling optredende buikpijn, maar over buikpijn die zich steeds herhaalt en waarbij er steeds lange perioden zijn zonder klachten.

Terugkerende buikpijn komt voor bij meer dan 10 procent van alle schoolgaande kinderen. De klacht wordt het meest gezien tussen het zesde en tiende jaar. Voor het derde levensjaar zijn er minder kinderen die last hebben van steeds terugkerende buikpijn. Meisjes hebben doorgaans vaker buikpijn dan jongens.

Symptomen buikpijn bij kinderen

De verschijnselen van terugkerende buikpijn worden bepaald door de oorzaak. Bij een lichamelijke oorzaak zijn er naast de buikpijn vaak ook andere verschijnselen. Maar meestal is er geen sprake van een lichamelijke oorzaak en zijn psychische factoren de aanleiding voor de buikpijn.

Pijn veroorzaakt door psychologische factoren wordt meestal rond de navel gevoeld, soms iets daarboven. Hoe verder de pijn van de navel afligt, hoe groter de kans op een lichamelijke oorzaak lijkt.

De pijn kan dagelijks optreden, maar ook met grote tussenpozen. Hij kan enkele minuten, enkele uren en soms zelfs dagen duren. De pijn in de buik bij een psychische oorzaak is meestal niet hevig. Vaak worden de klachten omschreven in vage bewoordingen, soms als kramp.

Een kind beschikt meestal niet over de woordenschat of de ervaring om het karakter van de pijn te omschrijven. Pijn met een psychische oorzaak treedt meestal niet ?s nachts op tijdens de slaap.

Wel kunnen kinderen door (deze) buikpijn soms moeilijk in slaap komen en/of weer vroeg wakker zijn.

Wanneer naar de huisarts met buikpijn klachten bij kinderen

Alvorens er vanuit te gaan dat de buikpijn een psychische achtergrond heeft, moet het duidelijk zijn dat er geen lichamelijke oorzaak aan ten grondslag ligt. Een lichamelijke oorzaak is waarschijnlijk als:

  • de buikpijn op een andere plaats zit dan rond de navel (bijvoorbeeld: pijn in de lies, pijn in de balzak)
  • de buikpijn samengaat met afwijkingen in de ontlasting (bijvoorbeeld: continu diarree, bloed bij de ontlasting)
  • de buikpijn samengaat met afwijkingen bij het plassen (bijvoorbeeld: vaak plassen of pijn bij plassen, weer in bed plassen na eerder droog geweest te zijn)
  • de buikpijn samengaat met koorts, gewichtsverlies, gewrichtsklachten of huiduitslag
  • de buikpijn samengaat met stoornissen die ongewoon zijn of als de buikpijn veel heftiger is of langer duurt dan normaal