zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Asbestose

Inhoud

Asbestose is een aandoening die behoort tot de pneumoconioses (stoflongen) waarbij verbindweefseling van de luchtwegen optreedt.

De longcapaciteit neemt af, waardoor zich overbelasting van het hart kan voordoen. Asbestose wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest.

Asbestose is een erkende beroepsziekte, maar men kan op veel manieren met asbest in aanraking komen omdat het in het verleden op zeer veel plaatsen is verwerkt.

Ontstaan

Asbestose ontstaat na langdurig hoge blootstelling aan asbest, of na kortdurende zeer hoge blootstelling, bijvoorbeeld bij explosies. Asbestose kan verergeren, ook wanneer geen blootstelling aan asbest meer plaatsvindt. De kans op asbestose neemt evenredig toe met de concentratie en duur van de blootstelling aan asbest. Veel personen met lichte vormen van asbestose vertonen geen aantoonbare longfunctieveranderingen.

De tijd tussen blootstelling aan asbest en openbaring van de ziekte is meestal 10 tot 20 jaar, maar sterk afhankelijk van de duur en intensiteit van de asbestblootstelling.

Behandeling

Er is geen effectieve behandeling beschikbaar voor gevorderde stadia.

Asbestose in Nederland

In Nederland zijn weinig gegevens beschikbaar over het optreden van asbestose. De enige bron is eigenlijk de sterfte aan asbestose. Gezien de goede overlevingskansen bij asbestose geven de sterftecijfers echter een vertekend beeld over de mate waarin asbestose werkelijk voorkomt.

In de periode 1995-1999 werd asbestose 46 maal (dus gemiddeld 9 maal per jaar) vermeld als primaire doodsoorzaak in de CBS-registratie. Het betreft vrijwel in alle gevallen mannen. Volgens de Gezondheidsraad sterven jaarlijks zo'n 1600 mensen door aan asbest gerelateerde ziekten.