zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Valaciclovir Sandoz 250 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 103840

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

VALACICLOVIRHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
VALACICLOVIR

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON K 90 (E 1201)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)