zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Systen 75, pleisters voor transdermaal gebruik 75 microgram/24 uur

Registratienummer

RVG 19258

Farmaceutische vorm

Pleister voor transdermaal gebruik

Toedieningsweg

Transdermaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ESTRADIOL

Hulpstof(fen)

COPOLYMEER VAN 2-ETHYLHEXYLACRYLAAT, GLYCIDYLMETHACRYLAAT, HYDROXYETHYLACRYLAAT, VINYLACETAAT
GUAR GOM (E 412)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)