zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Synarel, neusspray 200 microgram per dosis

Registratienummer

RVG 15086

Farmaceutische vorm

Neusspray, oplossing

Toedieningsweg

Nasaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

NAFARELINEACETAATHYDRAAT
NAFARELINE

Hulpstof(fen)

AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
BENZALKONIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SORBITOL (D-)(E 420)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)