zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Suxamethoniumchloride CF 50 mg/ml, injectievloeistof

Registratienummer

RVG 50863

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SUXAMETHONIUM DICHLORIDE 0-WATER

Hulpstof(fen)

BENZYLALCOHOL (E 1519)
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)