zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml, oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 09233

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SUFENTANILCITRAAT
SUFENTANIL

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)