zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Soluprick SQ Giffen, oplossing voor huidpriktest, 10, 100 en 300 microgram/ml

Registratienummer

RVG 20436

Farmaceutische vorm

Oplossing voor huidpriktest

Toedieningsweg

Intradermaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

INSEKTENGIF SQ 801 BIJENGIF; SQ 802 WESPENGIF
INSEKTENGIF SQ 801 BIJENGIF; SQ 802 WESPENGIF
INSEKTENGIF SQ 801 BIJENGIF; SQ 802 WESPENGIF

Hulpstof(fen)

DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
FENOL
GLYCEROL (E 422)
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)