zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Soluprick Controlevloeistoffen, oplossing voor percutaan gebruik

Registratienummer

RVG 20833

Farmaceutische vorm

Oplossing voor cutaan gebruik

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HISTAMINEDIHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
FENOL
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)