zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Simvastatine Wörwag 80 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 34638

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SIMVASTATINE

Hulpstof(fen)

ASCORBINEZUUR (L-) (E 300)
BUTYLHYDROXYANISOL (E 320)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CITRIC ACID, HYDRATE FORM UNKNOWN (E 330) (RI)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)