zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Simvastatine Teva 80 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 107350

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SIMVASTATINE

Hulpstof(fen)

ASCORBINEZUUR (L-) (E 300)
BUTYLHYDROXYANISOL (E 320)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)