zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Sildenafil Torrent 25 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 109605

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SILDENAFILCITRAAT
SAMENSTELLING
SILDENAFIL

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)