zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Sertraline KR 50 mg tabletten, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 29313

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SERTRALINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
SERTRALINE

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYDEXTROSE (E 1200)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)