zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Seroxat 20 mg tablet, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 14668

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

PAROXETINE HYDROCHLORIDE 0,5-WATER
PAROXETINE

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)