zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Seroquel XR 200 mg, tabletten met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 34626

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

QUETIAPINEFUMARAAT
SAMENSTELLING
QUETIAPINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (Release controlling polymer)(E 464)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)