zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Serevent 25 Inhalator CFK-vrij, aërosol, suspensie 25 microgram/dosis

Registratienummer

RVG 33735

Farmaceutische vorm

Aërosol, suspensie

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SALMETEROLXINAFOAAT
SAMENSTELLING
SALMETEROL

Hulpstof(fen)

NORFLURAAN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)