zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Selutrio 10, oplossing voor peritoneale dialyse

Registratienummer

RVG 24863

Farmaceutische vorm

Oplossing voor peritoneale dialyse

Toedieningsweg

Intraperitoneaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CALCIUMCHLORIDE 2-WATER (E 509)
SAMENSTELLING
CALCIUMCHLORIDE 0-WATER (E 509)
GLUCOSE 1-WATER
SAMENSTELLING
GLUCOSE 0-WATER
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
SAMENSTELLING
MAGNESIUMCHLORIDE 0-WATER (E 511)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMLACTAAT (R,S)

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)