zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Schüssler zout Nr. 25 Aurum Chloratum natronatum D6 TS Products

Registratienummer

RVH 110609

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AURUM CHLORATUM NATRONATUM Trit. D6

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)