zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Schüssler zout Nr. 10 Natrium sulfuricum D6 TS Products

Registratienummer

RVH 110502

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

NATRIUM SULFURICUM Trit. D6

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)