zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Sandostatine LAR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Registratienummer

RVG 18237

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OCTREOTIDEACETAAT
SAMENSTELLING
OCTREOTIDE

Hulpstof(fen)

CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
MANNITOL (D-) (E 421)
MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
POLOXAMEER 188
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)